Veilig betalen

Veilig betalen
 
 
 

Nieuws

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

Uw e-mailadres:

Refozuil onder vuur

Refozuil onder vuur
Titel: Refozuil onder vuur
Auteur: Janse, C.S.L.
Bestelnr.: 9789462782020
Prijs : € 4,99
Status:Dit artikel is leverbaar.
Voorraad:Voorraad onbekend
Levertijd:Langere levertijd
Plaats in winkelwagentje
Vorige

Nederland is allang niet meer de verzuilde natie die het vroeger was. Tochkent ons land altijd nog een niet te verwaarlozen aantal scholen, organisaties,partijen, instellingen en verenigingen met een confessionele grondslag.Vooral in reformatorische kring zijn er de laatste vijftig jaar heel watopgericht. Maar ook die refozuil ligt onder vuur. Zijn de waarden die daarworden uitgedragen niet in strijd met fundamentele uitgangspunten van demoderne cultuur? Ook in eigen kring worden kritische geluiden gehoord.Waarom moeten we het isolement zoeken en ons apart opstellen? Waaromkunnen we niet gewoon in de samenleving participeren?In dit boek wordt het verschijnsel verzuiling nader geanalyseerd. Ook in dehuidige tijd, waarin de aversie tegen het orthodoxe christendom duidelijktoeneemt, heeft een samenwerkingsverband op grondslag van Schrift enbelijdenis volgens de auteur wel degelijk zijn waarde.Doelgroep: ambtsdragers, leerkrachten, geïnteresseerde gemeenteledenDr. C.S.L. JanseDe refozuil onder vuur DE REFOZUILDr. C.S.L. JanseONDER VUURDE REFOZUIL ONDER VUURNederland is al lang niet meer de verzuilde natie die het vroegerwas. Tal van zuilorganisaties zijn inmiddels verdwenen ofhebben hun vroegere identiteit verloren. Toch kent ons landaltijd nog een niet te verwaarlozen aantal scholen, organisaties,partijen, instellingen en verenigingen met een confessionelegrondslag. Vooral in reformatorische kring zijn er de laatstevijftig jaar heel wat opgericht. Maar ook die refozuil ligt ondervuur. Zijn de waarden die daar worden uitgedragen niet instrijd met fundamentele uitgangspunten van de moderne cultuur?Ook in eigen kring worden kritische geluiden gehoord.Waarom moeten we het isolement zoeken en ons apart opstellen?Waarom kunnen we niet gewoon in de samenlevingparticiperen?In dit boek wordt het verschijnsel verzuiling nader geanalyseerd.Ook in de huidige tijd, waarin de aversie tegen het orthodoxechristendom duidelijk toeneemt, heeft een samenwerkingsverbandop grondslag van Schrift en belijdenis volgens deauteur wel degelijk zijn waarde.Dr. C.S.L. Janse (1943) studeerde politicologie aan de VrijeUniversiteit. In 1985 promoveerde hij op een godsdienstsociologischestudie getiteld Bewaar het Pand. Tot 2003

 

Onbekend

Er is (tijdelijk) geen informatie over de actuele voorraad.